Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11, 26. januar 2022 om midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke i Kommune Qeqertalik Historisk

I medfør af § 41, stk. 1 og 2, og § 43, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for:
1)  Kommune Qeqertalik.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for toldfrit salg i lufthavne med flyforbindelser til udlandet, jf. § 1, stk. 3 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 2.  Det er midlertidigt forbudt at sælge og udskænke drikke med en alkoholvolumenprocent på 2,25 volumenprocent og derover, jf. § 2, stk. 1 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Sanktioner

 

  § 3.  Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes foranstaltninger i form af bøde.

 

Ikrafttræden

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 9. februar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 26. januar 2022

 

 

 

Pele Broberg på vegne af Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk