Inatsisartutlov nr. 30 af 23. november 2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2018). Historisk

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget som ændret ved landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 og senest ved Inatsisartutlov nr. 18 af 9. november 2016 foretages følgende ændringer:


1.  
I § 10 indsættes som nyt stk. 2-6:
"Stk. 2. Finansloven for 2018 vedtages senest den 20. november 2017.
Stk. 3. Udskrivningsprocenten for landsskatten for 2018 fastsættes senest den 20. november 2017.
Stk. 4. Udskrivningsprocenten for den særlige landskat for 2018 fastsættes senest den 20. november 2017.
Stk. 5. Udskrivningsprocenten for kommuneskatten for 2018 fastsættes senest den 5. december 2017.
Stk. 6. Takster for 2018 for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen fastsættes senest den 5. december 2017."

§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft straks efter vedtagelse i Inatsisartut. Loven har gyldighed til den 31. december 2017.
Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017.


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk