Inatsisartutlov nr. 15 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet (Ophævelse af bestemmelse om udbydelse af videregående uddannelser)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 6. juni 2016, foretages følgende ændring:

 

1.  § 5, stk. 6, ophæves.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk