Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. marts 2022 om smiley-ordning ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

I medfør af § 8, stk. 3, § 10, stk. 6, § 11, stk. 6 og 7, § 12, stk. 5, § 15, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 17 af 27. november 2020 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for de myndigheder og virksomheder, som er omfattet af § 1 i Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter.

 

Smiley-ordning

 

  § 2.  Departementet for Arbejdsmarked tildeler virksomheder og myndigheder en grøn, gul eller rød smiley ud fra kriterierne i § 3.
  Stk. 2.  Smileyerne er et kvalitetsstempel på, hvor gode eller mindre gode virksomheder og myndigheder er til at ansætte fastboende lærlinge og praktikanter.
  Stk. 3.  Smileyerne tildeles løbende og ved udgangen af hvert kalenderår. 
  Stk. 4.  Smileyerne udformes som vist på bilag 1. 
  Stk. 5.  Departementet for Arbejdsmarked offentliggør smileyerne på sin jobportal (www.suli.gl).

 

Kriterier for tildeling af smiley

 

  § 3.  Departementet for Arbejdsmarked kan tildele en grøn, gul eller rød smiley på baggrund af følgende kriterier: 
1)  Virksomheden eller myndigheden har via www.suli.gl kontaktet de relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at blive godkendt som lære- eller praktikplads. 
2)  Virksomheden eller myndigheden har via www.suli.gl registeret hvor mange lærlinge og praktikanter de er godkendt til af brancheskolen inden for hver uddannelsesretning. 
3)  Virksomheden eller myndigheden har via www.suli.gl registreret hvor mange lærlinge og praktikanter de har ansat inden for de enkelte uddannelsesretninger, samt i hvilken kommune lærepladsen eller praktikpladsen er beliggende.
4)  Virksomheden eller myndigheden har haft offentlige stillingsopslag om lærlinge- og praktikpladserne på www.suli.gl. 
5)  Virksomheden eller myndigheden har optaget samtlige antal lærlinge og praktikanter, som den er godkendt til.
  Stk. 2.  En virksomhed eller myndighed, der ikke opfylder kriterierne jf. stk. 1, skal forklare årsagerne til, at den ikke har ansat de lærlinge og praktikanter, som den er godkendt til. 
  Stk. 3.  En forklaring efter stk. 2. skal indgives på virksomhedens eller myndighedens profil på Departementet for Arbejdsmarkeds jobportal (www.suli.gl).  
  Stk. 4.  En virksomhed eller myndighed kan indgå aftale om opfyldelse af kriterierne i stk. 1 med Departementet for Arbejdsmarked i de tilfælde, hvor forklaringen efter stk. 2 ikke efterlever disse kriterier.

 

Tildeling af grøn, gul og rød smiley

 

 § 4.  Departementet for Arbejdsmarked tildeler grønne, gule og røde smileyer ud fra kriterierne i § 3, stk. 1.
  Stk. 2.  Virksomheden eller myndigheden, der opfylder alle kriterierne i § 3 stk. 1, får en grøn smiley. 
  Stk. 3.  Virksomheden eller myndigheden, der opfylder alle kriterierne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, får en gul smiley, såfremt den giver en saglig forklaring efter § 3, stk. 2 og 3. 
  Stk. 4.  Virksomheden eller myndigheden, der opfylder alle kriterierne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, og som ikke afgiver en saglig forklaring efter § 3, stk. 2 og 3 får en rød smiley.
  Stk. 5.  Virksomheden eller myndigheden, der opfylder nogle men ikke alle kriterierne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, får en rød smiley

 

Tilsyn og beslutningskompetence

 

  § 5.  Departementet for Arbejdsmarked fører tilsyn og træffer afgørelse, om den enkelte virksomhed og myndighed skal have en grøn, gul eller rød smiley.  
  Stk. 2. Departementet for Arbejdsmarked kan pålægge virksomheden eller myndigheden at meddele oplysninger og indsende dokumentation, der kræves efter § 3.

 

Genvurdering af en smiley

 

  § 6.  Virksomheden eller myndigheden, som ikke er tilfreds med en smiley, kan henvende sig skriftligt til Departementet for Arbejdsmarked, hvis den ønsker at få sin smiley genvurderet.
  Stk. 2.  Henvendelsen skal ske igennem den elektroniske genvurderings-blanket på Departementet for Arbejdsmarkeds jobportal (www.suli.gl).
  Stk. 3.  Fristen for indbringelse af en afgørelse med anmodning om genvurdering er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt til en part.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 7. marts 2021

 

 

 

Mimi Karlsen
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender,
Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

 

 

/ Isak Nielsen Kleist

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk