Inatsisartutlov nr. 28 af 17. november 2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Statistik (Bestyrelseshonorar)

§ 1

I Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 36 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:
 

1. Landstinglovens titel affattes således:
”Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik”

2. § 5, stk. 5, affattes således:
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om honorering af bestyrelsen i Grønlands Statistik og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 17. november 2017


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk