Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2019 om tillægsbevilling for 2018

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2018 fastsættes i bilag 1.

 

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2018 fastsættes i bilag 2.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 15. maj 2019

 

 

 

Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk