Inatsisartutlov nr. 50 af 23. november 2017 om digital betalingsforvaltning

  § 1.  Naalakkersuisut kan, efter forhandling med kommunerne, fastsætte regler om offentlige myndigheders anvendelse af digital betalingsforvaltning.
  Stk. 2.  Digital betalingsforvaltning omfatter elektronisk ordreafgivelse og de arbejdsgange og processer, der er knyttet til ind- og udbetaling af pengebeløb til og fra offentlige myndigheder.  
  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at nettostyrede virksomheder omfattes af reglerne om digital betalingsforvaltning.

  § 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at selvejende institutioner omfattes af reglerne om digital betalingsforvaltning, såfremt:
1)  den selvejende institutions driftsbudget er optaget på bevillingslov, eller
2)  den selvejende institution har indgået driftsoverenskomst med Naalakkersuisut eller en kommune.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at foreninger og fonde omfattes af reglerne om digital betalingsforvaltning, såfremt:
1)  den selvejende institutions udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra landskassen eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller
2)  den selvejende institution modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra Grønlands Selvstyre.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde undtage selvejende institutioner, foreninger og fonde som nævnt i stk. 1 og 2 fra bestemmelserne om at være omfattet af reglerne om digital betalingsforvaltning.

  § 3.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde undtage private leverandører fra pligten til at anvende digitale betalingsløsninger ved fakturering til offentlige myndigheder m.v. omfattet af §§ 1 og 2.

  § 4.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk