Påbud nr. 6 af 16. juni 2021 fra Epidemikommissionen om lempelse af Epidemikommissionens påbud nr. 5 af 15. juni 2021 Historisk

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes af Epidemikommissionen:

 

Epidemikommissionens påbud nr. 5 af 15. juni 2021 om afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning lempes i følgende omfang:

 

Flyrejser fra Nuuk til København via Kangerlussuaq er ikke omfattet af forbuddet mod udrejse til andre beboede områder i Grønland.

 

 

 

Epidemikommissionen, den 16. juni 2021

 

 

 

Bjørn Tegner Bay
Formand for Epidemikommissionen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk