Inatsisartutlov nr. 2 af 3. juni 2015 om tillægsbevilling for 2014

§ 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2014 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2014 fastsættes i bilag 2.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015.Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk