Selvstyrets bekendtgørelse nr. 44 af 16. august 2021 om midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke Historisk

I medfør af § 41, stk. 1 og 2, og § 43, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for Sisimiut og bygderne i Sarfannguit og Itilleq i Qeqqata Kommunia.

 

Midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 2.  Det er midlertidigt forbudt at sælge og udskænke drikke med en alkoholvolumenprocent på 2,25 volumenprocent og derover, jf. § 2, stk. 1 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Sanktioner

 

  § 3.  Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes foranstaltninger i form af bøde.

 

Ikrafttræden

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. august 2021.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 18. august 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 16. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk