Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse om studerende ved Grønlands gymnasiale Uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 21 af 5. august 1992 om studerende ved Grønlands gymnasiale Uddannelser foretages følgende ændringer:

"§ 8 ophæves ".

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 1994
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk