Inatsisartutlov nr. 11 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift (Ændret frist for indbetaling af arbejdsmarkedsafgift)

§ 1

I landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 26. april 2007, foretages følgende ændring:


1.
  § 5, stk. 1, affattes således:
”Afgiften af den afgiftspligtige lønsum forfalder den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den første dag i måneden efter forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag- eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk