Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2002 om begrænsninger for salg af alkoholholdige drikke i bygder i Upernavik kommune Historisk

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 3 og § 27, stk. 3 og 4 i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 21. maj 2001, fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for alle bygder i Upernavik kommune.

§ 2. Salg af stærke og svage drikke kan kun ske efter forudgående bestilling til senere levering. Leveringen skal ske fra Upernavik by eller fra et sted uden for Upernavik kommune. De bestilte drikke leveres enten direkte til kunden eller udleveres gennem butik i bygden.

§ 3. Udlevering af forudbestilte drikke kan kun ske indenfor de i den til enhver tid gældende Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsatte salgstider.

§ 4. Den der sælger eller udleverer stærke og svage drikke i strid med § 2 og § 3 kan idømmes bøde. Den der køber eller får udleveret stærke eller svage drikke i strid med §§ 2 og 3, kan idømmes bøde.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. marts 2002
Augusta Salling

/

Kaare Hagemann

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk