Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juli 2015 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

I medfør af § 12, stk. 3, 2. pkt., i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fastsættes:

  § 1.  Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. § 12, stk. 3, 2. pkt. i konkurrenceloven, omfatter:
1)  Virksomheder, der er oprettet ved offentlig regulering, jf. § 2, stk. 2, i inatsisartutlov om konkurrence, og som helt eller delvis er offentligt ejede.
2)  Kommunale fællesskaber, jf. § 2 i landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.
3)  Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.

  § 2.  Konkurrencenævnet kan påbyde en helt eller delvist offentligt ejet virksomhed med en organisationsform, der ledelses- og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner og lignende, at tilbagebetale offentlig støtte

  § 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. august 2015.Grønlands Selvstyre, den 23. juli 2015Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk