Landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om afgift på rejer Historisk

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejersom ændret bl.a. ved landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992 og senest ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændringer:


1.
I § 4, stk. 1, ændres "1 procent" til: "3 procent"

2. I § 6 ophæves stk. 2 og 3.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk