Inatsisartutlov nr. 25 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Overførsel af midler til orienteringsrejser fra Inatsisartut til partierne)

§ 1

 

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som senest ænd­ret ved Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2009, foretages følgende ændringer:


1.
 I § 2, stk. 1, ændres ”170.000 kr.” til: ”210.000 kr.”.

                                                                                                           

2.  I § 4, stk. 1, ændres ”170.000 kr.” til: ”210.000 kr.”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Peter Schultz

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk