Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. maj 2021 om midlertidige restriktioner i byen Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq Historisk

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for hele byen Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq, jf. dog stk. 2-4.
 
Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ikke for Dronning Ingrids Hospital eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.

 

Adgang til og restriktioner for offentlige institutioner

 

  § 2.  Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner herunder biblioteker og museer, der ikke er omfattet af § 22, stk. 1, i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.

 

Adgang til og restriktioner for visse lokaler

 

  § 3.  Erhvervsdrivende skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:
1)  Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse og lignende.
2)  Restauranter og caféer m.v., hvor der serveres mad og drikkevarer til indtagelse på salgsstedet, jf. dog stk. 2.
3)  Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer.
4)  Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.
  Stk. 2.  Restauranter og caféer m.v. må uanset stk. 1, nr. 2, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away). Hoteller må ligeledes levere mad og drikkevarer til gæsters værelser.

 

Transport

 

  § 4.  Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser. Pligten til overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 5.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i forretninger eller kirker.
2)  befinder sig i busser eller taxaer. 
Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

  § 6.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Foranstaltninger

 

  § 7.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 2, § 3, stk. 1, § 4 eller § 5, stk. 1.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2021, kl. 17:00. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 31. maj 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. maj 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk