Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 25. juli 2017 om ophævelse af bekendtgørelse om tvungen trikinkontrol i Grønland

I medfør af § 14 i Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser, fastsættes:

 

Ophævelse og ikrafttrædelse

  § 1.  Bekendtgørelse af 14. marts 1966 om tvungen trikinkontrol i Grønland ophæves.

  § 2.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2017.



Grønlands Selvstyre, den 25. juli 2017


Karl-Kristian Kruse

/

Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk