Inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Korrektion af § 25, stk. 3, og § 31, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer:


1.
§ 25, stk. 3, affattes således:
Stk. 3. Formanden for Inatsisartut meddeler efter udløbet af fristen i stk. 2 Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden har tilladelse til at varetage. Formanden for Naalakkersuisut meddeler formanden for Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut har tilladelse til at varetage.”

2. § 31, stk. 1, affattes således:
”Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori Inatsisartutloven eller Selvstyrets bekendtgørelse er kundgjort.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk