Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 2021 om ikrafttræden af landstingslov om Grønlands Råstoffond

I medfør af § 50, stk. 3 i Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015, fastsættes:

 

  § 1.  Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond trådte i kraft den 1.  januar 2019, jf. landstingslovens § 50, stk. 1.

 

  § 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 29. januar 2021

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk