Inatsisartutlov nr. 14 af 1. deember 2021 om ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand (Ændring af sekretariatet)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 37 af 28. november 2019 om Ældretalsmand foretages følgende ændringer:

 

1. § 9 affattes således:
”  § 9.  Der etableres et sekretariat for Ældretalsmanden.
  Stk. 2.  Sekretariatet varetager administrationen for og yder bistand til Ældretalsmanden.
  Stk. 3.  Ældretalsmanden skal ansætte en medarbejder til varetagelse af den daglige sekretariatsfunktion.
  Stk. 4.  Der kan ske ansættelse på tidsbegrænsede vilkår af fagpersoner til at varetage specifikke opgaver.
  Stk. 5.  Sekretariatets ansatte er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser omfattet af de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyres centraladministration.

 

2. § 16, stk. 2, ophæves.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk