Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 17. maj 2022 om generel dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri Historisk

I medfør af § 21, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

 

  § 1.  Inden for rejefiskeriet kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote for rejer skal være opfisket senest 30. maj 2022.

 

Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2022 og ophæves den 1. januar 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. maj 2022

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk