Landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om afgift på rejer Historisk

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som senest ændret ved landstingslov nr. 9 af 4. november 1991, ændres i § 4, stk. 1, 1. linie "9 procent" til: "1 procent"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks og har virkning fra den 1. juli 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk