Inatsisartutlov nr. 18 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om teater (Ændring af indstillingsberettigede til bestyrelsen for Grønlands Nationalteater og indsættelse af bestemmelse om ansættelsesforhold)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater foretages følgende ændringer:

 

1. § 4, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger medlemmerne efter indstilling således:
1)  1 medlem efter indstilling fra SILA, Grønlandske Scenekunstneres forening,
2)  1 medlem efter indstilling fra kommunerne i forening, jf. dog stk. 4,
3)  1 medlem efter indstilling fra Den Grønlandske Forfatterforening,
4)  1 medlem efter indstilling fra Grønlands Erhverv, og
5)  1 medlem efter indstilling fra medarbejderne ved Grønlands Nationalteater.”

2. § 4, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4.  Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed om en fælles indstilling, udpeger Naalakkersuisut et medlem blandt de indstillinger, som kommunerne har afgivet.”

 

3. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

”  Stk. 5.  Hvis en af de i stk. 2, nr. 1, 3 og 4 nævnte organisationer ændrer navn, afgives indstillingen af denne organisation.

  Stk. 6.  Hvis en af de i stk. 2, nr. 1, 3 og 4 nævnte organisationer opløses, udpeger Naalakkersuisut et medlem, der har indblik i det område, som den opløste organisation har haft sit virke indenfor.”

 

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.

 

4. Efter § 7 indsættes:

  § 7 a.  Grønlands Nationalteater er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser, forpligtet til at holde sig inden for det aftalte i en rammeaftale, der indgås mellem Grønlands Nationalteater og Naalakkersuisut, jf. stk. 2.

  Stk. 2.  Rammeaftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om ansættelsesformer, grundlønniveauer, tillæg, lønregulering, pensionsbidrag og generelle ansættelsesvilkår.”

  

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. august 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk