Inatsisartutlov nr. 19 af 22. december 2009 om tillægsbevilling for 2008

§ 1.  Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2008 fastsættes i bilag 1.

§ 2.  Ændringer i tekstanmærkninger for 2008 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Selvstyre, den 22. december 2009.
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen

 

 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk