Selvstyrets bekendtgørelse nr. 45 af 23. august 2021 om maksimalbelægning på luftfartøjer Historisk

I medfør af § 12 a og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

  § 1. Beflyvning af Østgrønland, der sker for at opfylde servicekontrakter indgået med Grønlands Selvstyre, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om maksimalbelægning på luftfartøjer.

 

Maksimalt antal indrejsende om ugen

 

  § 2.  Efter godkendelse fra Naalakkersuisut meddeler Corona-sekretariatet Air Greenland og andre flyselskaber med faste flyforbindelser til Grønland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme til Grønland hver uge. Der kan meddeles et antal indrejsende til henholdsvis almindelige indrejsende og til indrejsende ved myndighedsflyvninger.
  Stk. 2.  Ved meddelelse af antal indrejsende ved myndighedsflyvninger, kan der af coronasekretariatet fastsættes særlige vilkår for disse.

 

Indrejse uden fast flyforbindelse

 

  § 3. Andre fly end dem nævnt i § 2, må ikke medbringe indrejsende jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  Flyselskaber, der ønsker at medbringe indrejsende der ikke er omfattet af § 1, og som har et samfundskritisk formål med sin indrejse, kan søge Corona-sekretariatet om tilladelse til indrejse. Flyselskabet skal modtage en tilladelse før ankomst.

 

Foranstaltninger

 

  § 4.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2 eller 3.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2021. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen er gældende til og med 31. oktober 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen (sign.)

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk