Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2019 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Forhøjelse og indførsel af nye afgifter)

§ 1

 

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 8 af 19. oktober 2007, Inatsisartutlov nr. 21 af 23. november 2015 og senest ved Inatsisartutlov nr. 2 af 25. maj 2016, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:
”Sukker af enhver art, herunder sirup og glukose pr. kg. ……………………  10 kr. 31 øre.”

 

2.  § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:
”Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit pr. kg. …………………………………………  63 kr. 00 øre.”

 

3.  § 1, stk. 1, nr. 3, affattes således: 
”Ethanolholdige drikkevarer indeholdende:
a) 1,21-3,09 volumenprocent pr. liter……………………………………………..   3 kr. 85 øre
b) 3,10-4,09 volumenprocent pr. liter……………………………………………..   8 kr. 80 øre
c) 4,10-5,09 volumenprocent pr. liter……………………………………………   23 kr. 00 øre
d) 5,10-7,09 volumenprocent pr. liter…………………………………………....   33 kr. 00 øre
e) 7,10-9,09 volumenprocent pr. liter……………………………………………   47 kr. 25 øre
f) 9,10-11,09 volumenprocent pr. liter…………………………………………..   61 kr. 50 øre
g) 11,10-13,09 volumenprocent pr. liter………………………………………....   72 kr. 50 øre 
h) 13,10-15,09 volumenprocent pr. liter………………………………………..   101 kr. 00 øre
i) 15,10-18,09 volumenprocent pr. liter………………………………………...   125 kr. 00 øre
j) 18,10-22,09 volumenprocent pr. liter………………………………………...   161 kr. 00 øre
k) 22,10-26,09 volumenprocent pr. liter………………………………………..   205 kr. 00 øre
l) 26,10-30,09 volumenprocent pr. liter………………………………………...   253 kr. 00 øre
m) 30,10-35,09 volumenprocent pr. liter……………………………………….   308 kr. 00 øre
n) 35,10-45,09 volumenprocent pr. liter………………………………………..   397 kr. 00 øre
o) 45,10-60,09 volumenprocent pr. liter………………………………………..   544 kr. 00 øre
p) 60,10-100 volumenprocent pr. liter………………………………………...   650 kr. 00 øre"

 

4.  § 1, stk. 1, nr. 7, affattes således:
"Cigarer, cerutter og cigarillos,
  1)  3 gram pr. styk og derunder, pr. styk ………………………….....................   1 kr. 43 øre
  2)  over 3 gram, pr. styk ………………………………………………………..   1 kr. 73 øre"

 

5.  § 1, stk. 1, nr. 8, affattes således: 
"Cigaretter, pr. styk ……………………………………………………………...   2 kr. 45 øre"

 

6.  § 1, stk. 1, nr. 9, affattes således: 
"Røgtobak
a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. 
    tobak samt anden røgtobak med en 
    snitbredde på mindst 1,5 mm. . . . . . . . . . . . . ……………………….   pr. kg. 542 kr. 00 øre
b) andet røgtobak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….   pr. kg. 1.282 kr. 00 øre
Røgfri tobak,
c) skrå og snus . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . ………………….   af fakturaværdi 300%
d) andet røgfri tobak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . .    af fakturaværdi 300%."

 

7.  § 1, stk. 1, nr. 10, affattes således:  
"Cigaretpapir, inklusiv hylstre, pr. styk……………………………………….…   0 kr. 52 øre"

 

8.  § 1, stk. 1, nr. 20, ophæves.

 

9.  Efter § 1, stk. 1, nr. 27, indsættes:
"Nr. 28. 
Bæreposer fremstillet af plast el.lign. materiale. 
a) bæreposer af plast eller lignende materiale med et rumindhold op til hank eller lignende på 5 liter eller derover .…………………………………………………………...   3,00 kr. pr. stk.
b) bæreposer af plast eller lignende materiale med et rumindhold op til hank eller lignende på mindre end 5 liter …………………………………………………………....   2,00 kr. pr. stk.”

 

10.  Efter § 1 indsættes:
§ 1 a.  Ved indførsel til afgiftsområdet, jf. § 6 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, af reklametryksager til husstandsomdeling svares en afgift til landskassen på 5 kr. per kg, jf. dog stk. 3. 
  Stk. 2.  Ved reklametryksager til husstandsomdeling forstås efter denne bestemmelse forsendelser, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, og som omdeles uden betaling fra modtageren.
  Stk. 3.  Følgende reklametryksager er ikke omfattet af afgiftspligten: 
1) Postforsendelser, omfattet af regler fastsat i henhold til § 6, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 3 af 15. april 2011 om post.
2) Ugeaviser, og
3) Telefonbøger.”

 

11.  I § 3, nr. 1, indsættes efter c):
”d) der er mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer,
e) der tilhører fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer, og
f) mindre terrængående køretøjer med 4 hjul eller flere (ATV, UTV o.l.).

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Forslagets nr. 8 vedrørende § 1, stk. 1, nr. 20, træder først i kraft den 1. januar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 18. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk