Inatsisartutlov nr. 24 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri (Forhøjelse af visse afgifter for eksport af afgiftsbelagte fiskearter)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 13 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1.  I § 6, stk. 1, ændres ”5” til: ”5,5”.

 

2.  I § 6, stk. 3, ændres ”17,9” til: ”18,4”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  For torsk, kuller, sej, rødfisk samt kystnært fiskeri efter rejer udgør afgiften efter § 6, stk. 1, 5 procent indtil den 31. december 2022. 
  Stk. 3.  For torsk, kuller, sej, rødfisk samt kystnært fiskeri efter rejer udgør afgiftsloftet efter § 6, stk. 3, 17,9 procent indtil den 31. december 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk