Landstingsforordning nr. 11 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om ansættelser i Kirken. (Provsteansættelser) Historisk

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i Kirken foretages følgende ændring:

 

§ 10, stk. 1, affattes således:
" De valgte menighedsrepræsentanter i de præstegæld, hvor domprovsten eller provsten skal virke som domprovst eller provst, afgiver så vidt muligt udtalelse om 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Karl Kristian Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk