Påbud nr. 10 af 15. juli 2021 fra Epidemikommissionen om afspærring af Qaqortoq by som følge af mulig Covid-19 smittespredning Historisk

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes af Epidemikommissionen:

 

Udrejse fra Qaqortoq by til andre beboede områder i Grønland forbydes til og med den 19. juli 2021.

 

Udrejse af Grønland fra byen via Narsarsuaq og Kangerlussuaq er ikke omfattet af forbuddet.

 

Politimesteren i Grønland bemyndiges til at dispensere fra påbuddet for så vidt angår samfundskritiske opgaver i relation til Grønlands Politi.

 

Chefen for Arktisk Kommando bemyndiges til at dispensere fra påbuddet i relation til samfundskritiske funktioner i relation til Forsvaret.

 

Landslægen bemyndiges til at dispensere fra påbuddet i relation til alle andre samfundskritiske funktioner.

 

 

 

Epidemikommissionen, den 15. juli 2021

 

 

 

Bjørn Tegner Bay

Politimester

Formand for Epidemikommissionen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk