Inatsisartutlov nr. 1 af 24. maj 2016 om tillægsbevilling for 2015

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2015 fastsættes i bilag 1.

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2015 fastsættes i bilag 2.Grønlands Selvstyre, den 24. maj 2016.


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk