Inatsisartutlov nr. 19 af 27. november 2018 om ændring af inatsisartutlov om andelsboliger (Ophævelse af § 88, stk. 3)

 

§ 1

 

I inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger foretages følgende ændringer:

 

1. § 88, stk. 3, ophæves.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk