Landstingsforordning nr. 6 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation (Ændring af procedure for godkendelse af takster for vand)

§ 1.

 

I landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 29. oktober 1999, foretages følgende ændring: 

 

1. § 3, stk. 4 ophæves, og stk. 5 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk