Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 2009 om inddeling i præstegæld Historisk

I medfør af § 3 i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken fastsættes:

 

§ 1. Hver by med tilhørende bygder udgør et præstegæld, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Præstegældet i Paamiut omfatter byerne Ivittuut og Paamiut.

§ 2. I områderne udenfor den kommunale inddeling forestås de kirkelige opgaver, herunder opgaverne vedrørende kirkebøgernes førelse, afgivelse af indberetninger mv. af domprovsten.
Stk. 2. Domprovsten kan udpege en eller flere af præsterne i Midtgrønlands Provsti til at varetage alle eller nogle af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2005 om inddeling i præstegæld.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. januar 2009
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk