Inatsisartutlov nr. 8 af 1. juni 2017 om tillægsbevilling for 2016

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2016 fastsættes i bilag 1.

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2016 fastsættes i bilag 2.Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2017.


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk