Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring Historisk

I medfør af § 8, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger, fastsættes:


  § 1.
  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 180.000 for en husstand uden børn.
  Stk. 2.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 372.000 for en husstand med 1 barn.
  Stk. 3.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 396.000 for en husstand med 2 børn.
  Stk. 4.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 408.000 for en husstand med 3 børn.
  Stk. 5.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 416.000 for en husstand med 4 børn.
  Stk. 6.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 428.000 for en husstand med 5 børn.
  Stk. 7.  Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 444.000 for en husstand med 6 eller flere børn.

  § 2.  Egenandelen for forskellige indkomstintervaller op til grænsebeløbet i § 1 fremgår af bilag 1.

  § 3.  Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling.
  Stk. 2.  Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år, udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del.

  § 4.  Boligsikring kan maksimalt udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. 
  Stk. 2.  Boligsikring ved leje af enkeltværelser kan maksimalt udgøre kr. 18.000 pr. år
  Stk. 3.  Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år, udgør maksimumsbeløbet en forholdsmæssig del.  

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves:
1)  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimum- og maksimumbeløb for boligsikring.
2)  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel og minimum- og maksimumbeløb for boligsikring.Grønlands Selvstyre, den 29.december 2015


Martha Lund Olsen                                   

/

Julie Præst Wilche 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk