Inatsisartutlov nr. 2 af 31. maj 2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting (Ændring af Valgnævnets sammensætning) Historisk

§ 1

I Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, som ændret ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012, foretages følgende ændringer:


1.
§ 54, stk. 2, affattes således:
   ”Valgnævnet består af departementschefen i Formandens Departement, 1 medlem udpeget af kommunerne i forening samt biskoppen eller disses stedfortrædere.”

2. § 54, stk. 4, affattes således:
   ”Departementschefen i Formandens Departement er Valgnævnets formand.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2018.Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2018.


Kim Kielsen 


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk