Inatsisartutlov nr. 42 af 23. november 2017 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Pensionsordninger for medlemmer af Inatsisartut og medlemmer af Naalakkersuisut)

§ 1

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v., som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 og senest ved Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 foretages følgende ændringer:


1.
§ 17, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Der oprettes efter anvisning fra det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut en pensionsordning i form af en ratepension, en livslang pension eller en kombination heraf. Pensionsordningen oprettes i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet. Medlemmer af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, der er fyldt 50 år den dag, de indtræder i deres hverv, kan dog vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som almindelig skattepligtig indkomst.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk