Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Børn anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017, foretages følgende ændringer:            

 

1. I § 32 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
 Stk. 4.  Retten til besøgsrejser efter stk. 1-2 finder ikke anvendelse for et barn, der i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom er anbragt i en døgninstitution.”

 

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk