Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2020 om tillægsbevilling for 2019

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2019 fastsættes i bilag 1.

 

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2019 fastsættes i bilag 2.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2020

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk