Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap foretages følgende ændringer:            

 

1.  § 54, stk. 1, affattes således:
”  En person over 18 år med handicap har ret til 1 årlig betalt besøgsrejse til sit hjemsted, jf. dog stk. 3, 4 og 6, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1)  personen har ophold i et bokollektiv, jf. § 13, i en beskyttet boenhed, jf. § 14, eller på et døgntilbud, jf. § 18, og
2)  botilbuddet er beliggende uden for personens hjemsted.”

 

2.  I § 54 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
”  Stk. 6.  Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4, finder ikke anvendelse for personer med handicap, der har ophold i døgntilbud i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom.”

 

3.  I § 55 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
”  Stk. 6.  Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4, finder ikke anvendelse for børn med handicap, der har ophold i døgntilbud i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk