Selvstyrets bekendtgørelse nr. 74 af 10. december 2021 om forsamlingsrestriktioner for Qasigiannguit Historisk

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for Qasigiannguit.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion. 
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.

 

Restriktioner vedrørende forsamlinger m.v.

 

  § 3.  Det er forbudt at afholde eller deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., hvor der er flere end 20 personer til stede. Forbuddet omfatter både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.

 

  § 4.  Politiet har uden rettens beslutning adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 3.
  Stk. 2.  Boligen er ikke omfattet af stk. 1.

 

Foranstaltninger

  § 5.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2021.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 20. december 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 10. december 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk