Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia om bundgarnfiskeri

I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 2, og § 34 stk. 3, i Landstingsloven nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsættes:

Vedtægtens område.

§1.  Vedtægten gælder for bundgarnsfiskeri indenfor Qaasuitsup Kommunias, jf. det som bilag 1 vedlagte kortafsnit.


Regulering af bundgarnfiskeriet

§ 2.  Brugeren af en bundgarnsplads skal tydeligt afmærke pladsen med en stage på land forsynet med bundgarnssætterens navn.
Stk. 2.  Stagen skal rage mindst 1,5 meter op over terrænet.

§ 3.  Bundgarnet skal være sat mindst 500 m fra et andet bundgarn.
Stk. 2.  Ved udsætning af flere bundgarn fra begge sider i smalle fjorde må garn ikke sættes lige overfor hinanden.

§ 4.  Langlinefiskeri og pilkning er forbudt inden for en afstand af 100 meter fra et udsat bundgarn, ligesom ankring er forbudt inden for en afstand af 50 meter fra andet bundgarn.

§ 5.  Når fiskeriet afsluttes, skal bundgarnsfiskeren tage bundgarnet op. Ligeledes skal garnet tages op når torskekvoten er opfisket.
Stk. 2.  Bundgarnet skal senest være taget op inden isen ved fjorde har lagt sig.


Sanktioner

§ 6. Ved overtrædelse af §§ 2-5 i denne vedtægt kan idømmes bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven for Grønland. Bøde og konfiskationsværdien tilfalder Landskassen. 
Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en juridisk person kan der pålægges et bødeansvar efter reglerne i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttrædelse

§ 7.  Denne vedtægt træder i kraft den 4. marts 2015.
Stk. 2.  Samtidig ophæves bundgarnsvedtægt for Kangatsiaq kommune, stadfæstet den 1. september 1982.

 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, den 8. august 2013.

________________________________________
Ole Dorph, Borgmester i Qaasuitsup Kommunia

 

Grønlands Selvstyre den, 12. februar 2015

_________________________________________
Karl-Kristian Kruse
Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk