Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 17. marts 2014 om ikrafttræden af § 2, stk. 2, i Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder Historisk

I medfør af § 8, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder fastsættes:


§ 1.
  § 2, stk. 2, i inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder sættes i kraft.

§ 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2014.G
rønlands Selvstyre, den 17. marts 2014Aleqa Hammond

/

Svend Hardenberg

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk