Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. maj 1988 om fredning af ulve i Grønland Historisk

I henhold til § 2, stk. 1, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes følgende:

 

§ 1. Ulven (Canis lupus) er totalfredet i hele Grønland, undtaget Jameson Land og Liverpool Land i Ittoqqortoormiit kommune.

§ 2. Ulovligt nedlagte ulve, dødfundne ulve samt ulve nedlagt i nødværge vil blive konfiskeret.

§ 3. For overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse kan idømmes bøder.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. maj 1988
Aqqaluk Lynge

/

Dorthe Johannsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk