Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. marts 1994 om boligbørnetilskuds indregning i opgørelser efter § 17 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. Historisk

I medfør af § 17, stk. 4 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Ved udfærdigelse af opgørelser efter § 17 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri skal boligbørnetilskud ikke indregnes i hjemmestyrets andel, jf. §§ 13 og 17, stk. 3, 2. punktum i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk