Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Historisk

I medfør af § 2, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

 

 

§ 1. På liste A i bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme optages Svær Akut Respiratorisk syndrom (SARS).
Stk. 2. På liste B i bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme optages Verotoxin producerende Escherichia Coli (VTEC) og Methicillin resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).
Stk. 3. Bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme affattes herefter, som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal


Bilag 1

Liste A

Til alment farlige sygdomme henregnes følgende sygdomme:

Dansk betegnelseLatinsk betegnelseInternational betegnelse

KopperVariolaSmallpox
PlettyfusTyphus exanthematicusTyphus fever
TilbagefaldsfeberFebris recurrensRelapsing fever
PestPestisPlague
SpedalskhedLepraLeprosy
Marburg-sygdomMarburg virus disease
Lassa-feberLassa fever
Ebola-sygdomEbola virus disease
Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

 

Liste B

Til øvrige smitsomme sygdomme henregnes følgende sygdomme:

Dansk betegnelseLatinsk betegnelseInternational betegnelse

KoleraColera asiaticaCholera
TyfusFebris typhoideaTyphoid fever
ParatyfusFebris paratyphoideaParatyphoid fever
Salmonella infektionerSalmonellosisSalmonellosis
Bacillær dysenteriDysenteria bacterialisShigellosis
PolioPoliomyelitis anterior acutaPoliomyelitis
Meningokok-meningitisMeningitis cerebrospinalis epidemicaMeningococcal meningitis
Meningokok-sepsisSepsis meningococcicaMeningococcal septicemia
TuberkuloseTuberculosisTuberculosis
Epidemisk gulsotHepatitis epidemicaHepatitis A
Verotoxin-producerende Escherichia Coli (VTEC)Verotoxin-producing Escherichia Coli (VTEC)
Methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)Methicillin resistant Staphylococcus Aureus
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk