Inatsisartutlov nr. 18 af 9. november 2016 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2017) Historisk

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 foretages følgende ændringer:


1.
I § 10 indsættes som nyt stk. 2-6:
"Stk. 2. Finansloven for 2017 skal vedtages senest den 25. november 2016.
Stk. 3. Udskrivningsprocenten for landsskatten for 2017 skal fastsættes senest den 25. november 2016.
Stk. 4. Udskrivningsprocenten for den særlige landskat for 2017 skal fastsættes senest den 25. november 2016.
Stk. 5. Udskrivningsprocenten for kommuneskatten for 2017 skal fastsættes senest den 7. december 2016.
Stk. 6. Takster for 2017 for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen fastsættes senest den 7. december 2016."


§ 2

 Denne Inatsisartutlov træder i kraft straks efter vedtagelse i Inatsisartut. Loven har gyldighed til den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 9. november 2016.


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk