Selvstyrets bekendtgørelse nr. 50 af 30. december 2020 om valg til menighedsrepræsentationer

I medfør af § 70, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, og efter høring af biskoppen, fastsættes:

 

Valg til menighedsrepræsentationer

 

  § 1.  Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentationer, som er oplistet i bilag 1.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. december 2016 om valg til menighedsrepræsentationer.

 

 


Grønlands Selvstyre, den 30. december 2020

 

 


Kim Kielsen

/

Hans-Peder Barlach Christensen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk