Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 22. marts 1994 om betingelser for opnåelse af støtte til enfamiliehuse. Historisk

I medfør af § 2, stk. l, i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Lån efter kapitel 4, 5 og 6 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri kan kun ydes til opførelse af boligtyper, der er optaget i BSU-INFORMATION.
Stk. 2. Samtlige huse i BSU-INFORMATION opfylder de standardkrav, der stilles til enfamiliehusbyggeriet, ligesom husene er godkendt af bygningsmyndigheden.
Stk. 3. Det fremgår af informationsbladene for de enkelte hustyper, hvilken størrelse ansøgerens husstand normalt skal have for at opnå lån til opførelse af den pågældende type. Det fremgår også, hvilken type lån der kan opnås.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk